Frame

 

申请资格

经营地在烟台或威海,申请人为企业或个体户法人,或占股20%以上的股东,营业执照注册满1年(名下有房产或车辆的注册满6个月也可办理)

  所需材料:                                                                               

1、申请人二代身份证                                                                 

2、申请人信用报告

3、企业/商户经营场所证明材料

4、现居住地证明材料

5、近6个月对公或对私银行流水或POS交易流水

附加材料:房产证或购房合同,行驶证(提供附加材料可提升审批额度)

材料齐全,两天放款

还款方式:等额本息,每月还款

脚注信息
                                                           版权所有 Copyright(C)2010-2020 烟台贷款公司