Frame

申请资格:年龄21周岁-60周岁的中国大陆公民(港、澳、台除外)

现工作单位工作满3个月及以上(不含试用期)

额度:1-50

还款方式:等额本息,每月还款

 

所需材料

1、申请人二代身份证

2、工牌

3、银行流水


脚注信息
                                                           版权所有 Copyright(C)2010-2020 烟台贷款公司