Frame

1房产信用贷款

条件:申请人名下在烟台或威海地区有大产权房产或商铺,年龄21-55周岁,信用记录良好。

房产信用贷款:房产为全款或按揭都可,额度1-15万,1-2天下款。

需要材料:身份证,房产证或者借款抵押合同+3个月还贷流水

2房产抵押贷款

房产抵押贷款:房产为烟台地区全款房,额度为房产评估价七成。

需要材料:身份证房产证

脚注信息
                                                           版权所有 Copyright(C)2010-2020 烟台贷款公司